Ukazała się publikacja „ETPCz -pytania i odpowiedzi dla prawników”

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną publikacją Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pytania i odpowiedzi dla prawników”.

Poradnik dostępny jest w językach angielskim i francuskim.

(czytaj w języku angielskim)

(czytaj w języku francuskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski