Unijny Trybunał zakreślił w wyroku jedynie ramy - felieton

Spoglądając na orzeczenie TSUE, trudno dostrzec przestrzeń uzasadniającą analizę relacji Konstytucji RP do prawa UE. - napisali adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 9 marca 2021 r. na łamach "Rzeczpospolitej".

Pytania prejudycjalne dotyczące regulacji wprowadzonych do systemu w związku ze zmianami w organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości są sukcesywnie rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok TSUE z 2 marca 2021 r. w sprawie C-824/18 dotyczy zgodności z prawem UE ustawowego wyłączenia sądowej kontroli rozstrzygnięć o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na sędziów SN oraz wyłączenia możliwości uzyskania przez sąd krajowy odpowiedzi na zadane pytanie prejudycjalne. TSUE, udzielając odpowiedzi, uznał, że ograniczenie, a w szczególności wyłączenie sądowej kontroli rozstrzygnięć co do przedstawienia kandydatów na sędziów SN może stanowić naruszenie art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE.

(czytaj cały felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry