Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie - II edycja monografii


Pierwsza monografia dotycząca historii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, która ukazała się w 2016 r. nakładem wydawnictwa Wysoki Zamek w Krakowie, ma drugą edycję. Praca zbiorowa powstała pod redakcją adw. dr. hab. Adama Redzika, zastępcy redaktora naczelnego "Palestry". 

Czy w Polsce międzywojennej istniała instytucja naukowa o większych osiągnięciach od Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie? Mimo iż istniało wówczas pięć uniwersytetów państwowych (Kraków, Lwów, Poznań, Warszawa i Wilno) i dwa prywatne (Lublin i Warszawa) oraz liczne wyższe szkoły profilowane, a państwo rozbudowywało przede wszystkim uniwersytet stołeczny, to jednak w bardzo wielu dziedzinach nauki stale dominował Lwów – dość wskazać matematykę, filozofię, antropologię, wiele dyscyplin medycznych czy nauki prawne. Do dziś dość dobrze znana jest lwowska szkoła matematyczna Stefana Banacha, szkoła filozoficzna Kazimierza Twardowskiego, szkoły historyczne, humanistyczne, medyczne, czy osiągnięcia naukowe i kodyfikacyjne lwowskich jurystów.

Książka jest pierwszą próbą pełnego przedstawienia historii jednego z najważniejszych w dziejach nauki polskiej uniwersytetu. Poprzednie kompleksowe opracowanie dziejów Uniwersytetu Lwowskiego powstało w 1894 r. Została napisana przez specjalistów w dziedzinie historii poszczególnych nauk omawianych w książce, czyli nauk przyrodniczych i ścisłych (prof. dr hab. Roman Duda, prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski), teologii (ks, prof. dr hab. Józef Wołczański), prawa (dr hab. Adam Redzik), medycyny (prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok), oraz historiografii (dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, doc. dr Marian Mudryj).

Układ książki i jej treść – wyjątkowo bogato zilustrowana unikalnymi fotografiami – powodują, że dzieło zajmie trwałe miejsce w literaturze dotyczącej dziejów nauki.

Adw. dr hab. Adam Redzik jest autorem rozdziału mówiącego o wydziale prawa. "Wydział prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie był prawdopodobnie najsilniejszym naukowym centrum myśli jurysdycznej w Polsce międzywojennej. Potwierdzają to nie tylko publikacje oraz udział przedstawicieli lwowskiej jurysprudencji w ogólnopolskim i międzynarodowym życiu naukowym, ale i wkład środowiska lwowskiego w dzieło Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Z lwowskiej kuźni prawników wyszło wielu wybitnych uczonych, polityków, ludzi kultury, a nawet aktorów. (...) Absolwentami lwowskich studiów prawniczych byli powszechnie znani na świecie uczeni i działacze, jak np. Jan Karski, Rafał Lemkin, Louis (Ludwik)Sohn, Hersch Lauterpacht czy francuski badacz praw antycznych Emil Henryk Szlechter (brat Emanuela)."

Drugie, limitowane wydanie, można kupić na stronie wydawnictwa (zobacz stronę)

 

Spis treści:
Rozdział I - Zarys historii Uniwersytetu Jana Kazimierza
Rozdział II - Wydział Teologiczny
Rozdział III - Wydział Prawa
Rozdział IV - Wydział Humanistyczny 
Rozdział V - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Rozdział VI - Wydział Lekarski
Rozdział VII - Spór o ukraiński uniwersytet we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia i Ukraiński [Tajny] Uniwersytet lat 1921–1925
Rozdział VIII - Uniwersytet Lwowski w latach 1939-1946

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury