Uroczystość 5-lecia samorządu adwokackiego Ukrainy

Obchody z okazji 5. rocznicy istnienia Ukraińskiego Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów (UNBA) odbyły się 16-18 listopada w Kijowie. Naczelną Radę Adwokacką, reprezentował adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA.

Organizacja na czele, której stoi adw. Lidia Izovitova powstała w roku 2012 i zrzesza ok. 35 tys. adwokatów z całej Ukrainy. 

Obchody rozpoczęły się w dniu 16 listopada br. spotkaniem z władzami UNBA. Gości z Białorusi, Litwy, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski przywitała prezydent UNBA adw. Lidia Izovitova.

W kolejnym dniu w obradach uczestniczyło ok. 200 osób w tym m. in. III wiceprezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Ranko Pelicarič oraz sekretarz regionalny Europy Międzynarodowego Związku Adwokatów (UIA) adw. Robert Małecki.

Słowo wstępne wygłosiła adw. Lidia Izovitova, która podziękowała przybyłym na spotkanie i przedstawiła historię samorządu adwokackiego na Ukrainie. Obecni na spotkaniu reprezentanci samorządów adwokackich z poszczególnych krajów, w tym reprezentujący polski samorząd adwokacki, adw. Jarosław Szczepaniak, podziękowali gospodarzom za zaproszenie i życzyli kolejnych lat rozwoju Adwokatury na Ukrainie.

Prelegenci, wśród których byli zarówno adwokaci ukraińscy, jak i goście zagraniczni przedstawili drogę, jaką Adwokatura Ukraińska pokonała w ciągu ostatnich pięciu lat oraz czekające ją w przyszłości wyzwania (adw. L. Izovitova, adw. Valentyn Gvozdiy), przybliżyli relacje w jakich samorząd adwokatów ukraińskich pozostaje z organizacjami międzynarodowymi i jakie nadzieje wiązane są z taką współpracą (Ranko Pelicarič, adw. Robert Małecki, adw. Sergiy Vylkov), zilustrowali strukturę tego samorządu w tym zadania i cele poszczególnych jego organów (adw. Oleksandr Drozdov).

Niezwykle interesujące – jak się wydaje, także z perspektywy naszego samorządu – były wystąpienia adw. Valentyn Gvozdiy i adw. Andriya Tsygankov – członka UNBA, przewodniczącego Komisji Etyki UNBA. Pierwszy z nich omówił problem, jaki stoi przed Adwokaturą Ukraińską, a jaki wiąże się z pracami prowadzonymi nad projektem zmian w prawie o Adwokaturze. Zmiany te – jak podkreślił – zmierzają do ograniczenia niezależności Adwokatury i podporządkowania jej władzy wykonawczej. W oczywisty sposób UNBA sprzeciwia się takim zmianom, dążąc do wzmocnienia pozycji adwokatury, w tym przy pomocy organizacji międzynarodowych i bliźniaczych samorządów z innych państw.

Z kolei adw. Andriy Tsygankov skupił się na kwestiach związanych z etyką adwokacką. Podkreślił, że adwokatów obowiązują spisane już Zasady Etyki Adwokackiej, które oparte zostały na doświadczeniach zdobytych w tym zakresie m.in. przez CCBE. Z nieukrywaną dumą stwierdził, że Zasady Etyki, obwiązujące adwokatów z Ukrainy należą do jednych z najnowocześniejszych w Europie. Adw. Andriy Tsygankov odniósł się także do kwestii dotyczącej funkcjonowania adwokatów w przestrzeni internetowej i związanych z tym problemów na płaszczyźnie etycznej.          

Pierwsza część spotkania zakończona została obiadem.

Dalej obrady podzielone zostały na dwie części. Dla gości zagranicznych przewidziano panel dyskusyjny, w którym adwokaci z Ukrainy: adw. Valentyn Gvozdiy – wiceprezydent UNBA oraz adw. Ivan Grechkivsky – członek UNBA przybliżyli słuchaczom trudności, jakie wiązały się z powstaniem samorządu adwokackiego na Ukrainie, plany jakie udało się zrealizować i zadania, które stoją jeszcze przed samorządem.

Krótkie wystąpienia, omawiające obecną sytuację Adwokatur w państwach, z których pochodzili prelegenci, przypadły w udziale Adwokatom:  Chika Muorah - doradca ds. Polityki międzynarodowej w Towarzystwie Prawa Anglii i Walii, Veronice Horrer – dyrektor Departamentu Międzynarodowego BRAK oraz Ranko Pelicarič - III wiceprezydent CCBE.

Wiele pytań zadali uczestnicy panelu. Dość powiedzieć, że czas poświęcony na spotkanie został przekroczony na tyle znacząco, że Gospodarze – z uwagi na zaplanowane dalsze atrakcje – zmuszeni byli zakończyć panel.

O godzinie 20:00 rozpoczęła się uroczysta kolacja, która poza oprócz wykwintnie zastawionych stołów ukraszona była licznymi atrakcjami natury muzyczno-widowiskowej. Wszyscy znakomicie się bawili.

W sobotnie przedpołudnie dla gości z zagranicy przewidziano wycieczkę po Kijowie, kończąc tym samym uroczystości związane z obchodami 5-rocznicy ukraińskiego samorządu adwokackiego.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć koleżankom i kolegom – adwokatom Ukrainy, kolejnych lat rozwoju i umacniania idei samorządności Adwokatury na Ukrainie.

 

Adw. Jarosław Szczepaniak

Członek NRA              


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry