Wakacyjny numer "Młodej Palestry"


Ukazał się wakacyjny numer "Młodej Palestry" - pierwszy w dotychczasowej historii czasopisma, współfinansowany przez Naczelną Radę Adwokacką. To wydanie zapełniły teksty autorstwa adwokatów, doktorantów oraz aplikantów adwokackich i radcowskich z Opola, Łodzi, Warszawy, Katowic i Poznania.

Tradycyjnie autorzy zamieścili swoje teksty w pięciu działach, które odpowiadają strukturze egzaminu adwokackiego: karne, cywilne, gospodarcze, administracyjne oraz etyka i pozostałe gałęzie prawa.

W numerze znajdziemy m.in. ciekawy tekst o mediacji w postępowaniu cywilnym, glosę do uchwały SN dotyczącej pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, artykuł zawierający gospodarcze spojrzenie na związek międzygminny. Dla zainteresowanych tematyką nieruchomości polecamy tekst dotyczący opłaty adiacenckiej, zaś specjalistów z prawa rodzinnego zachęcamy do lektury ciekawego tekstu odnoszącego się do klauzuli generalnej, jaką jest dobro dziecka.

Jednocześnie informujemy, iż teksty do następnego numeru należy kierować na adres mloda.palestra.wa@gmail.com w terminie do 28 sierpnia 2017 r. 

(zobacz Młodą Palestrę w wersji pdf)

Link do biblioteki internetowej, w której zamieszczana jest Młoda Palestra:

https://issuu.com/mloda-palestra/docs/m__odapalestra_2017_02_inside_true

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski