Warsztaty CCBE dot. dostępnych funduszy unijnych dla samorządów adwokackich i adwokatów

Warsztaty organizowane przez CCBE dotyczące dostępnych funduszy unijnych dla samorządów adwokackich i adwokatów odbyły się 9 marca 2021 r.

Podczas warsztatów przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali m.in. unijny instrument na rzecz odbudowy gospodarki dotkniętej kryzysem związanym z koronawirusem Recovery and Resilience Facility (RRF) (zobacz link), program Sprawiedliwość (Justice Programme) (zobacz link) oraz program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (The Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) (zobacz link)

CCBE zwróciła szczególną uwagę na możliwości finansowania w ramach programu Sprawiedliwość (Justice). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej programu Justice w zakładce Finansowanie i przetargi (Funding and tenders)
oraz w zakładce FAQ(zobacz link)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry