Warsztaty dla nauczycieli prawa w maju Czechach

Warsztaty dla nauczycieli prawa - nauczanie etyki prawnej, organizowane przez Europejską Sieć Edukacji Klinicznej i Uniwersytet Palackiego, odbędą się 24-25 maja w Czechach.

Opłata za uczestnictwo: 100 EUR - obejmuje program akademicki, materiały dystrybuowane podczas warsztatów, przerwy na kawę i lunche. Uczestnicy ponoszą koszty podróży i zakwaterowania. Warsztaty odbęda się na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.
 
Rejestracja: do 30 kwietnia 2019 r.

(czytaj więcej informacji)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry