Ważny wyrok ETPCz w sprawie wolności wypowiedzi nt. funkcjonowania sądownictwa

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok w sprawie Morice przeciwko Francji (skarga nr 29369/10). Skarżący to adwokat, skazany za zniesławienie sędziów śledczych w związku z jego krytyczną wypowiedzią opublikowaną w prasie.

Adwokat wraz z kolegą zostali ukarani po tym jak w liście do ministra sprawiedliwości skarżyli się na działania sądu w związku z prowadzoną przez nich sprawą. W piśmie określili zachowanie sędziów prowadzących proces za „całkowicie sprzeczne z zasadami bezstronności i rzetelności”. Fragmenty pisma wraz z wypowiedziami Morica zostały zamieszczone w dzienniku „Le Monde”. Wymienieni sędziowie uznali, że zostali zniesławieni. W rezultacie Moris musiał zapłacić 4 tys. euro grzywny oraz opublikować informację o wyroku w „Le Monde”. Morice złożył kasację, która nie została uwzględniona, w związku z czym skierował sprawę do ETPCz zarzucając stronniczość w rozpoznawaniu sprawy (art. 6 Konwencji Praw Człowieka) i naruszenie prawa do wolności wypowiedzi (art. 10 Konwencji).  

Trybunał uznał, iż wyrok skazujący adwokata za zniesławienie stanowił nieproporcjonalną ingerencję w prawo do swobody wypowiedzi i stwierdził naruszenie art. 10 Konwencji. Uznał również, iż doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu braku bezstronności sądu. 

Czytaj omówienie wyroku adw. Marka Antoniego Nowickiego zamieszczone na stronie HFPCz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski