Wizyta prawników w Brukseli i Luksemburgu 4-7 kwietnia 2022 r.

Adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych przy NRA, wzięli udział 4-7 kwietnia 2022 r. w wizycie informacyjnej prawników w instytucjach Unii Europejskiej.

Podczas wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami instytucji europejskich, zajmującymi się wsparciem Ukrainy w związku z toczącą się tam wojną, zaangażowaniem polskich prawniczek i prawników we wsparcie dla obywateli Ukrainy oraz innych narodowości uchodzących przed wojną.

Odbyły się także spotkania, podczas których poruszane były zagadnienia dotyczące aktualnego stanu praworządności w Polsce.

W wizycie, obok przedstawicieli Adwokatury, wzięli udział sędziowie, prokuratorzy oraz radcowie prawni.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry