Wokół tzw. ustawy policyjnej - felieton

Felieton na temat tzw. ustawy policyjnej ukazał się dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa adw. prof. Piotra Kardasa, przewodniczącego Komisji Legislacyjnej NRA, adw. prof. Macieja Gutowskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz adw. Mikołaja Pietrzaka, przewodniczącego Komisji Praw Człowieka NRA. 

"Nie sposób negować, że prawo powinno stwarzać policji możliwości przymusowego uzyskania informacji poufnych, gdy jest to jedyny sposób wykrycia przestępstwa, ukarania sprawcy, zapobieżenia tragicznym wydarzeniom. Są one niezbędne także w państwie prawnym, ale nie mogą być podstawą nieograniczonej, dowolnej inwigilacji obywateli. Tymczasem projekt ustawy otwiera do tego drogę" - uważają autorzy tekstu.

Zachęcamy do lektury.

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry