„Wykład prawa ochrony zabytków” - nowa publikacja


„Wykład prawa ochrony zabytków” - autorstwa dr hab. Katarzyny Zalasińskiej oraz prof. UG, dr. hab. Kamila Zeidlera - to nowa publikacja Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jest to kompendium wiedzy na temat ochrony zabytków w Polsce. Książka stanowi uporządkowany wykład z zakresu prawa ochrony zabytków. Skierowana jest przede wszystkim do studentów, ale także – jak zgodnie przyznają recenzenci publikacji – jest cennym uzupełnieniem wiedzy m.in. dla muzealników, konserwatorów zabytków, jak i podmiotów obecnych na rynku antykwarycznym, zwłaszcza zaś kolekcjonerów.

Publikacja to wartościowy wkład w rozwój prawa ochrony dziedzictwa kulturowego. Autorzy przechodzą od ogólnych pojęć i zasad prawa ochrony zabytków, do administracyjnych zagadnień – stanowiących meritum - a także poruszają inne istotne kwestie, w tym także aspekty karnoprawne ochrony zabytków. Tak szerokie ujęcie zakresu prezentowanej publikacji powoduje, iż powinna ona znaleźć uznanie także wśród praktyków prawa.

We wstępie książki czytamy: Z niemałą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników nasz nowy podręcznik prawa ochrony zabytków. Lata pracy i refleksji nad tytułową problematyką dały nam poczucie wagi opisywanego zagadnienia dla ochrony dziedzictwa kultury w ogólności; uzmysłowiły też, że podstawowe choćby przygotowanie jest niezbędne, aby radzić sobie z wyzwaniami i problemami, przed którymi staje osoba zajmująca się ochroną zabytków lub opieką nad nimi. Dotyczy to zarówno konserwatora wydającego decyzję administracyjną, jak i właściciela pragnącego podjąć działania przy zabytku stanowiącym przedmiot jego własności. To przeświadczenie, a także zwykła potrzeba usprawnienia procesu dydaktycznego poprzez oddanie do rąk studentów propedeutyki prawa ochrony zabytków skłoniły nas do napisania podręcznika, która masz, Drogi Czytelniku, właśnie przed sobą.

Książkę można nabyć za pośrednictwem strony wydawnictwa: (zobacz stronę)

apl. adw. Michał Głuchowski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski