Wyniki egzaminu adwokackiego - 80,7 proc. pozytywnych wyników

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wyniki egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony 26-29 marca 2019 r. Z pozytywnym wynikiem ukończyło go 80.7 proc. osób.

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło łącznie 1537 osób. Pozytywny wynik z tego egzaminu uzyskało 1241 osób, co stanowi 80,7%, a wynik negatywny – 296 zdających, tj. 19,3%. Najlepsze wyniki osiągnęli zdający, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – w tej grupie pozytywny wynik uzyskało 86,7% przystępujących.  Wśród aplikantów, którzy ukończyli aplikację w latach poprzednich, egzamin zdało 63,3%,  a wśród uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż ukończenie aplikacji adwokackiej – 59,4%.

(czytaj wyniki z 2018 r.)

 

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych (KE) pozytywny wynik egzaminu adwokackiego uzyskało:

- KE w Białymstoku - 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,

- KE  w Gdańsku - 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,

- KE nr 2 w Gdańsku - 44 spośród 51 zdających, tj. około 86%,

- KE w Katowicach - 47 spośród 61 zdających, tj. 77%,

- KE nr 2 w Katowicach - 46 spośród 65 zdających, tj. około 71%,

- KE nr 3 w Katowicach - 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,

- KE w Kielcach - 22 spośród 29 zdających, tj. około 76%,

- KE w Krakowie - 48 spośród 59 zdających, tj. 81%,

- KE nr 2 w Krakowie - 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,

- KE w Lublinie - 45 spośród 51 zdających, tj. około 88%,

- KE w Łodzi - 44 spośród 49 zdających, tj. 90%,

- KE w Poznaniu - 51 spośród 61 zdających, tj. około 84%,

- KE nr 2 w Poznaniu - 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,

- KE w Rzeszowie - 59 spośród 65 zdających, tj. około 91%,

- KE w Szczecinie - 30 spośród 35 zdających, tj. około 86%,

- KE w Toruniu - 36 spośród 49 zdających, tj. około 73%,

- KE w Warszawie - 62 spośród 75 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 2 w Warszawie - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 3 w Warszawie - 51 spośród 74 zdających, tj. około 69%,

- KE nr 4 w Warszawie - 55 spośród 68 zdających, tj. około 81%,

- KE nr 5 w Warszawie - 55 spośród 72 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 6 w Warszawie - 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 7 w Warszawie - 59 spośród 72 zdających, tj. około 82%,

- KE nr 8 w Warszawie - 70 spośród 75 zdających, tj. około 93%,

- KE we Wrocławiu - 44 spośród 61 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 42 spośród 55 zdających, tj. około 76%.

Najłatwiejsze dla zdających egzamin adwokacki okazały się zadania  z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (16 ocen niedostatecznych), z zakresu prawa administracyjnego (41 ocen niedostatecznych) oraz z zakresu prawa gospodarczego (58 ocen niedostatecznych). Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadań z zakresu z prawa karnego i z zakresu prawa cywilnego (odpowiednio 148 i 165).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski