Wyniki egzaminu na aplikację adwokacką 2018 r.

Egzamin na aplikację adwokacką odbył się 29 września br. Przystąpiło do niego 2488 magistrów prawa, z wynikiem pozytywnym ukończyły go 1362 osoby, czyli 54,7 proc.

W ubiegłym roku - 2017 - do egzaminu podeszło 2817 magistrów prawa. Z pozytywnym wynikiem ukończyło go 1603 osoby, czyli 56,90 proc.

W tym roku najlepszy wynik uzyskali egzaminowani w komisji w Łodzi: na 79 przystępujących do egzaminu z pozytywnym wynikiem ukończyły go 52 osoby, czyli 65,8 proc. W Poznaniu na 138 przystępujących pozytywny wynik uzyskało 87 osób, czyli 63 proc., w Krakowie na 166 zdających pozytywny wynik uzyskały 104 osoby - 62,6 proc., we Wrocławiu na 186 zdających, pozytywny wynik otrzymało 112 osób, czyli 60 proc. i w Białymstoku na 90 zdających, 54 osoby ukończyły egzamin pozytywnym wynikiem - również 60 proc.

Najmniejszy procent zdawalności odnotowano w tym roku w Bielsku Białej - 26,6 proc. (na 30 zdających, pozytywny wynik uzyskało 8).

Najliczniej do egzaminu przystąpili magistrowie prawa w Komisjach w Warszawie - zgłosiło się 999 osób, zdało 536 - 53,6 proc.

Publikujemy zestawienie na podstawie danych zebranych w izbach adwokackich:

(czytaj zestawienie roku 2018)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry