Wytyczne dla organizacji egzaminu adwokackiego 18-21 maja br.

Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych dot. organizacji i przeprowadzania tegorocznego egzaminu adwokackiego, który planowany jest w dniach 18–21 maja 2021 r. W tym celu przygotowano wytyczne z dnia 15 kwietnia 2021 r., celem zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych i zdających egzamin adwokacki.

Z ramienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawa jest koordynowana przez adwokata Jerzego Ziębę i adwokata Marcina Derlacza.

 

(czytaj wytyczne organizacji egzaminu adwokackiego)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry