Za nami finał Konkursu Krasomówczego 2015


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adw. S. Mikke odbył się 27-28 listopada 2015 r. w Warszawie. Zwycięzcą został apl. adw. Kuba Gąsiorowski z izby krakowskiej. 

Organizatorami konkursu byli Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W piątek, 27 listopada, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie miała miejsce uroczysta kolacja, której towarzyszył koncert muzyczny w wykonaniu aplikantów adwokackich izby warszawskiej.Na kolację przybyło wielu znakomitych gości m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz Bożena Mikke.

W sobotę 28 listopada w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adw. S. Mikke. Do finału przystąpiło łącznie 11 aplikantów adwokackich:

 


apl. adw. Kuba Gąsiorowski ORA Kraków
apl. adw. Kamila Sobarnia-Grudzień ORA Rzeszów
apl. adw. Michał Grzeszczyk ORA Olsztyn
apl. adw. Izabela Wynimko-Karp ORA Białystok
apl. adw. Ewa Maciąg ORA Lublin
apl. adw. Irena Malinowska ORA Opole
apl. adw. Magdalena Pietrzak ORA Łódź
apl. adw. Anna Supeł ORA Wrocław
apl. adw. Dagmara Stech ORA Szczecin
apl. adw. Katarzyna Szwed ORA Gdańsk
apl. adw. Karolina Zalewska-Zbiciak ORA Warszawa


Po konkursowych zmaganiach nastąpiły obrady jury, ogłoszenie wyników oraz uroczysty obiad odbył się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Za najlepszego Finalistę uznano apl. adw. Kubę Gąsiorowskiego z izby krakowskiej, apl. adw. Kamila Sobarnia-Grudzień z izby rzeszowskiej zajęła II miejsce, natomiast apl. adw. Anna Supeł z izby wrocławskiej III miejsce.

Ponadto Jury przyznało dwa wyróżnienia: dla apl. adw. Ewy Maciąg z izby lubelskiej oraz apl. adw. Dagmary Stech z izby szczecińskiej.

Podkreślić należy, że laureat apl. adw. Kuba Gąsiorowski zmagał się z casusem cywilistycznym - wygłaszał mowę interwenienta ubocznego po stronie pozwanej. Po raz drugi zdarzyło się, że w Finale Konkursu wygrała osoba, która wygłaszała przemówienie z zakresu prawa cywilnego.

Jury przewodniczył adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury. Ponadto w skład jury weszli: adw. Jan Kuklewicz, wicedyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Elżbieta Nowak wiceprzewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Paweł Rybiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Jerzy Zięba, członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Sławomir Holland, aktor.

Konkurs obserwowali licznie zebrani goście z panią Bożeną Mikke, adw. Czesławem Jaworskim redaktorem naczelnym Palestry oraz adw. Jackiem Trelą Wiceprezesem NRA na czele, ponadto przybyło wielu adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski.

Na zwycięzców czekały nagrody pieniężne ufundowane przez Naczelną Radę Adwokacką. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wręczyła finalistom nagrody książkowe od Wydawnictwa C.H. Beck oraz dyplomy. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe m.in. kodeksy postępowania karnego – komentarz, kodeksy postępowania cywilnego – komentarz, informatory prawnicze, sponsorowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zapraszamy na kolejny Finał Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich, który planowany jest w Krakowie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/