Zamiast kaucji, budujmy pręgierze - felieton

Kolekcję legislacyjnych osobliwości wzbogaciła ostatnio autopoprawka do projektu zmian w kodeksach: wykroczeń i postępowania karnego, która trafiła do Sejmu. Projektowane regulacje mają m.in. wyłączyć możliwość złożenia przedmiotu poręczenia majątkowego w pewnych wypadkach, czego konsekwencją będzie utrudnienie stosowania tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci tzw. kaucji. - zwracają uwagę adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Ich wspólny felieton ukazał się 9 lutego 2021 r. na łamach "Rzeczpospolitej".

Projekt obejmuje szereg różnorodnych zagadnień, z których zasadnicza część dotyczy całkiem wewnętrznego problemu związanego z sukcesywnie wprowadzanymi ograniczeniami regulacji umożliwiających stosowanie innych niż areszt tymczasowy środków zapobiegawczych w ramach procesu karnego.

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski