Zapis debaty DGP o przywróceniu postępowań gospodarczych

"Przywrócenie postępowań gospodarczych – szanse i zagrożenia” to temat debaty, która odbyła się w redakcji Dziennika Gazety Prawnej. W dyskusji udział wzięli adw. Grohman, członek NRA, sędzia Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, sędzia Aneta Łazarska z Sądu Okręgowego w Warszawie, prof. Michał Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, mec. Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan oraz Jakub Bińkowski, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zapis debaty ukazał sie 12 marca na łamach DGP.

(czytaj pierwszą częś debaty)

(czytaj drugą część debaty)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry