Zaproszenie do europejskich studiów sądowych 2022


Délégation des Barreaux de France (DBF) zaprasza europejskich prawników do składania wniosków o wzięcie udziału w cyklu Europejskich studiów sądowych 2022 organizowanych przez Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) w ramach programu doskonalenia zawodowego. Jest to szkolenie międzyzawodowe, poświęcone zagadnieniom związanym z europejskim wymiarem sprawiedliwości.

Cykl szkoleniowy rozpocznie się w już w styczniu 2022 roku i potrwa do grudnia 2022 roku, obejmując dziewięć sesji szkoleniowych (modułów), głównie w Paryżu, ale także w kilku stolicach europejskich:

- 24 i 25 stycznia: Zagadnienia i wyzwania konstrukcji europejskiej
- 21 i 22 lutego: Funkcjonowanie instytucji europejskich
- 28 i 29 marca: Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
- 9 i 10 maja: Prawa podstawowe, praworządność, art. 7 TUE
- 4 i 5 lipca: Wycieczka do Luksemburga i Strasburga
- 5 i 6 września: Prawo handlowe, cywilne (prawo umów, Bruksela II bis)
- 24 i 25 października: Zwalczanie organizacji przestępczych w Europie
- 21 i 22 listopada: Wycieczka do Brukseli / Hagi
- 12 i 13 grudnia: Wycieczka do Wiednia

Wymagania wstępne:
- adwokat wpisany na listę adwokatów francuskich lub europejskich;
- co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe;
- znajomość języka francuskiego i angielskiego na poziomie roboczym.
Program będzie prowadzony w języku francuskim i angielskim.

Opłata rejestracyjna: 1800 EUR za dziewięć sesji (nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: marguerite.guiresse@dbfbruxelles.eu  do 16 grudnia 2021 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W załączeniu znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje.

(czytaj załącznik1)

(czytaj załącznik2)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry