Zaproszenie do Szlachetnej Paczki Prawników


Adwokaci zaproszeni są do ogólnopolskiej akcji, w ramach której pomoc materialną, ale również prawną, otrzymują rodziny objęte projektem Szlachetnej Paczki. Pomoc ma polegać na wsparciu jednego adwokata dla jednej rodziny w rozwiązaniu problemu prawnego. 

Od 15 lat Szlachetna Paczka pomaga ludziom w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku potrzebujący otrzymają kolejny impuls do zmiany swojego życia – wsparcie w postaci pomocy prawnej. Rok temu odbyła się pierwsza edycja tej akcji pod nazwą WIOSNA Prawników. Z pomocy prawnej 68 prawników skorzystało wówczas 250 rodzin. 

W tym roku akcja zmienia kształt – jeden adwokat lub radca prawny pracuje z wybraną przez siebie rodziną i pomaga jej rozwiązać problem prawny. Prawnik sam wybiera rodzinę, której chce pomóc, na podstawie opisu jej problemu. Pracę z rodziną, podczas indywidualnych spotkań, rozpoczyna w styczniu 2016 roku. Do rodziny prawnika wprowadza wolontariusz Szlachetnej Paczki, zapewnione jest też wsparcie ze strony koordynatora ds. Szlachetnej Paczki Prawników w województwie. 

Zgłoszenia od adwokatów i radców prawnych przyjmowane są za pośrednictwem strony: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-prawnikow.

Akcja będzie przeprowadzona w ponad 30 miastach w całej Polsce. 

Dziennik Gazeta Prawna, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba Radców Prawnych są głównymi partnerami projektu.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry