Zaproszenie do wypełnienia ankiety Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi aktualnie badania na temat Wykorzystania narzędzi elektronicznych w postępowaniach sądowych i systemów informatycznych opartych na technologii sztucznej inteligencji (AI). Planowany termin zakończenia ankiety to 17 grudnia 2019 roku.

Komisja zwróciła się do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, której członkiem jest Naczelna Rada Adwokacka, z prośbą o pomoc w pozyskaniu informacji i rozpowszechnienie specjalnie opracowanej w tym celu ankiety on-line.

Celem ankiety jest pozyskanie od prawników informacji na temat stopnia wykorzystywania technologii teleinformatycznych w komunikacji pomiędzy sądami i prawnikami w postępowaniu sądowym oraz stopnia wykorzystywania systemów informatycznych opartych na technologii sztucznej inteligencji (np. systemów uczenia maszynowego). Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w najnowszej edycji badania EU Justice Scoreboard w 2020 roku, które zapewnia porównywalne dane na temat niezależności, jakości i wydajności krajowych systemów sprawiedliwości. Tabele i arkusze informacyjne z lat ubiegłych są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en

Ankieta jest dostępna w języku polskim i jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Planowany termin zakończenia ankiety to 17 grudnia 2019 roku.

Wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe i poufne.

Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://www.surveygizmo.eu/s3/90193334/ICT-SURVEY-Polish

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry