Zapytanie ofertowe NRA na obsługę informatyczną

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza do składania ofert na świadczenie stałej obsługi informatycznej w zakresie administracji i zapewnienia bezpieczeństwa serwerów chmury, stron internetowych, oprogramowania dedykowanego oraz zasobów lokalnych dla Naczelnej Rady Adwokackiej.

Termin składania ofert został przedłużony do 30 kwietnia do godz. 16.00.

Ofertę należy dostarczyć pocztą kurierską lub przez posłańca za potwierdzeniem doręczenia do sekretariatuBiura Dyrektora NRA,  ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

lub mailowo na adresy:

sekretariat@nra.pl, dyrektor@nra.pl oraz koordynator@nra.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku do godziny 16:00.

 

(POBIERZ DOKUMENT Z WYTYCZNYMI)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski