Zbliża się finał Konkursu Młodych Prawników - Young Lawyers Contes


Zbliża się finał Konkursu Młodych Prawników - Young Lawyers Contest, którego gospodarzem jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA) we współpracy z CCBE i Izbą Adwokacką w Warszawie. W dniach 13-14 lutego 2020 roku wybrane zespoły spotkają się w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, aby wziąć udział w ćwiczeniach negocjacyjnych i wystąpieniach ustnych.

Konkurs jest współfinansowany przez program UE ds. wymiaru sprawiedliwości (Justice Programme ) na lata 2014–2020. Jego głównym celem jest zgromadzenie przyszłych adwokatów z różnych krajów europejskich, aby umożliwić im dzielenie się wspólnymi wartościami, wymianę doświadczeń i omówienie nowych perspektyw w obszarach wspólnego zainteresowania.  

Beneficjentami projektu są stażyści i nowo wykwalifikowani prawnicy z europejskich państw członkowskich. Adwokatury wspierające prawników uczestniczących w tym projekcie to: Izba Adwokacka w Warszawie, Slovak Bar Association, The Bar of Ireland, Czech Bar Association, Finnish Bar Association, Plovdiv Bar Association i Lietuvos Advokatūra.

W pierwszym etapie wybrano 31 zawodników z 17 krajów i zgrupowano w zespoły różnych narodowości. Przedłożyli oni już pisemne prace na temat związku między prawem karnym a zamówieniami publicznymi lub RODO i w tym etapie wezmą udział w 1,5-dniowych egzaminach ustnych w dniach 13 i 14 lutego 2020 roku.   

Jurorami tegorocznego konkursu są:  

-Antigoni Alexandropoulou - Przewodniczący Komitetu CCBE ds. prawa spółek, adwokat, adiunkt w zakresie prawa korporacyjnego i handlowego, Uniwersytet Europejski na Cyprze, Nikozja   

-Wendy De Bondt- adiunkt prawa karnego i praw dziecka, Wydział Prawa i Kryminologii, Katedra Kryminologii, Prawa Karnego i Prawa Społecznego, Uniwersytet w Gandawie  

-Wojciech Bagiński, adwokat, przewodniczący Komisji ds. współpracy z zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

-Gráinne Gilmore, barrister, członek Bar of Ireland, Dublin   

-Vanessa Knapp OBE, niezależny konsultant, Visiting Professor w Queen Mary University of London  

-Łukasz Lasek, adwokat, partner w Kancelarii Wardyński & Wspólnicy, Warszawa

Kolejna edycja tego konkursu odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2021 roku, a wnioski będą przyjmowane  od 10 kwietnia do 1 lipca 2020 r.

Więcej  informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej
https://younglawyerscontest.eu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry