Zdanie odrębne adwokata do amicus curiae NRA ws czerwcowej ustawy o TK

Zdanie odrębne do opinii amicus curiae Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP - przesłał na ręce adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA oraz Dziekanów izb adwokackich adw. Adam Krej. 

Publikujemy stanowisko Pana Mecenasa:

(czytaj opinię adw. Adama Krei)

(czytaj opinię amicus curiae NRA)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/