Zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji warszawskiej odracza opiniowanie kandydatów na sędziów

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej przyjęło 12 grudnia uchwałę, w której postanowiło odroczyć opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji warszawskiej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych związanych z wyłanianiem sędziowskich członków nowej KRS i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski