Zmarł adw. prof. Witold Wołodkiewicz

W wieku 92 lat zmarł adw. prof. dr hab. Witold Wołdkiewicz. Wybitny specjalista w zakresie prawa rzymskiego, znawca kultury antycznej. Członek kolegium redakcyjnego „Palestry”.

Profesor Wołodkiewicz urodził się 23 października 1929 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1951), uczeń Edwarda Gintowta i Eduardo Volterry. Przez ponad 50 lat był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz (od 1998) Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną, od 1969 - profesor. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Wiceprezes Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat czynny zawodowo adwokat. Autor licznych publikacji, w tym cenionej pracy „Obligationes ex variis causarum figuris” (1968), dotyczącej rzymskich klasyfikacji źródeł zobowiązań, „Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej” oraz opartej na publikacjach w "Palestrze" książki "Czy prawo rzymskie przestało istnieć".

Pan Profesor był również autorem wyboru łacińskich inskrypcji, figurujących na kolumnach Sądu Najwyższego przy Placu Krasińskich w Warszawie. 


autor zdjęcia frontowego: Marcin Kluczek

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski