Zmarł bp Tadeusz Pieronek

27 grudnia 2018 r. zmarł bp Tadeusz Pieronek. Przyjaciel Polskiej Adwokatury, profesor nauk prawnych, od lat związany z Krakowem. Wielokrotnie celebrował msze święte w intencji środowiska adwokackiego, m.in. przed rozpoczynającym się Krajowym Zjazdem Adwokatury, w Krakowie w 2016 r. czy podczas jubileuszu 155-lecia izby krakowskiej w 2017 roku. Poniżej publikujemy treść nekrologu opublikowanego w prasie przez adw. Jacka Trelę, prezesa NRA oraz wspomnienie o biskupie Pieronku adw. Pawła Gierasa, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

 

Adwokatura Polska

z najgłębszym żalem przyjęła wiadomość o śmierci

 Śp.

Biskupa Tadeusza Pieronka

Wielkiego Przyjaciela Adwokatury Polskiej,

Profesora prawa kanonicznego.


Zawsze rozumiał i wspierał środowisko adwokackie.

W 2016 r. podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury mówił,

że adwokaci są oddani służbie

na rzecz wolności, godności i praw człowieka.

 

Żegnamy człowieka niezwykłej odwagi i niezłomności,

intelektualistę, który w sposób jasny i rzeczowy

tłumaczył i komentował nie tylko zagadnienia kościelne,

ale też problemy natury społecznej i politycznej.

 

Jego dewizą biskupią były słowa: „W prawdzie”

- kierował się nią do końca.

 

Adw. Jacek Trela

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

 

 

Dziś wieczorem w naszym Krakowie zmarł abp. Tadeusz Pieronek, Wielki Przyjaciel Krakowskiej i Polskiej Adwokatury!

Był biskupem pomocniczym sosnowieckim (1992-1998), sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski w latach 1993-1998, rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1998-2004 oraz Wielkim Przyjacielem Adwokatury Krakowskiej i Polskiej. W 1987 r. objął funkcję krajowego duszpasterza prawników. Jako prawnik bardzo dobrze rozumiał środowisko prawnicze w odradzającej się Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 roku.

Towarzyszył Adwokaturze Krakowskiej i Polskiej podczas wielu uroczystych obchodów, m.in. podczas ostatniego Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2016 roku w Krakowie. Wspólnie z nami świętował także w Bazylice Franciszkanów 155-lecie Krakowskiej Izby Adwokackiej.

W homilii wówczas wygłoszonej podkreślał, że zawód adwokata wypełnia ewangeliczną zasadę - potępia grzech a nie człowieka. Biskup odniósł się wówczas także do sytuacji zmian w wymiarze sprawiedliwości. Apelował do adwokatów o chronienie zasad takich jak domniemanie niewinności, tajemnica adwokacka czy niedziałanie prawa wstecz. Dodał, że proponowane zmiany zmierzają w niebezpiecznym kierunku – do objęcia władzy w każdej dziedzinie życia. „Na takie zakusy nie możemy się godzić. Są niemoralne i zasługują na potępienie” – przestrzegał wówczas hierarcha.

Odszedł Człowiek Odważny, Wielki Pasterz Polskiego Kościoła Katolickiego, jeden z najwybitniejszych Jego przedstawicieli w czasach przemian po 1989 roku.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

adw. Paweł Gieras

Dziekan ORA w Krakowie

oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry