Zmiany w regulaminie wnoszenia skarg do ETPCz od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie zmiana artykułu 47. Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dotyczy ona przede wszystkim danych wnioskodawców występujących ze skargą oraz ich pełnomocników. 

Wszystkie dokumenty - w tym formularz i uwagi dotyczące wypełniania formularza aplikacyjnego - będą zaktualizowane i dostępne na stronie internetowej Trybunału http://www.echr.coe.int/ od 1 stycznia 2016 r. w nowym brzmieniu.

Aby spełnić wymogi formalne niezbędne do złożenia skargi, należy od początku przyszłego roku stosować nowy formularz skargi udostępniony na stronie internetowej Trybunału. Niespełnienie wymogów formalnych zawartych w artykule 47. Regulaminu, poprzez brak zastosowania wspomnianego formularza, będzie skutkować odrzuceniem skargi.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry