1 sierpnia - Adwokatura w hołdzie Powstańcom Warszawskim

Jak co roku Adwokatura Polska uczci rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

29 lipca stu siedemdziesięciu adwokatów i aplikantów adwokackich wzięło udział w XXVII biegu Powstania Warszawskiego, którego trasa prowadziła przez ulice powstańczych walk.

31 lipca adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczył we mszy świętej i apelu poległych, na Pl. Krasińskich, pod pomnikiem Powstańców Warszawskich.

1 sierpnia adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, w imieniu Adwokatury złoży kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Wieńce w imieniu Adwokatury Polskiej złożone zostały pod tablicami pamiątkowymi pod siedzibą NRA, przy ul. Świętojerskiej 16 oraz pod obeliskiem na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.

73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w sposób szczególny uczczą również adwokaci stołecznej izby. Adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, zaprasza adwokatów i przyjaciół warszawskiej adwokatury do udziału w uroczystym spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o godzinie 16:30. Adwokaci złożą wieniec pod tablicą upamiętniającą adwokatów i aplikantów adwokackich – uczestników powstania - na budynku Izby Adwokackiej w Warszawie.

Rano, w kościele św. Jacka na warszawskiej starówce, warszawscy adwokaci i aplikanci również złożyli wieniec przed tablicą upamiętniającą poległych w Powstaniu Warszawskim adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokaci złożą też wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza o godzinie 12:00, podczas uroczystej zmiany warty. Z kolei o godzinie 19.30 odbędzie się uroczystość złożenia wieńców przy pomniku „Polegli – Niepokonani” na warszawskie Woli.

Rocznica ta jest niezwykle ważna dla środowiska adwokackiego. W zrywie z 1944 roku wzięło udział co najmniej 213 adwokatów i aplikantów adwokackich. Większość z nich zginęła. W czasie całej II wojny światowej zginęło 56% adwokatów i 90% aplikantów adwokackich. Jest to największa grupa zawodowa w Polsce, która poniosła tak wielką stratę podczas walki z okupantami.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry