10. rocznica śmierci abp. Życińskiego - konferencja

Obrona ludzi i ich praw to sfera, która łączyła Arcybiskupa i adwokatów - mówił adw. Jacek Trela, prezes NRA, podczas wystąpienia rozpoczynającego konferencję online "Aktualność przesłania abp. Józefa Życińskiego", zorganizowaną w 10. rocznicę śmierci metropolity lubelskiego.

Do organizacji konferencji dołączyła się - staraniem adw. Stanisława Kłysa - Naczelna Rada Adwokacka.

Całodniowa debata rozpoczęła się od wystąpień abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, rektora KUL oraz adw. Jacka Treli, prezesa NRA.

"Więź i bliskie relacje jakie łączyły Arcybiskupa - humanisty, uczonego, polskiego patrioty w najlepszym rozumieniu tego słowa - z adwokatami nie były i nie mogły być czymś przypadkowym, ponieważ adwokaci zgodnie swoim powołaniem stoją na straży praw i wolności człowieka i obywatela, co było także dewizą Arcybiskupa, który głosił, że zawsze broni ludzi, którzy znajdują się w skrajnych sytuacjach. Samotnych, skrzywdzonych, osadzanych bez wyroków" - mówił adw. Trela. 

Przypomniał, że Adwokatura uczciła pamięć metropolity lubelskiego nagraniem specjalnego, 6-płytowego albumu In Memoriam, w którym znajduje się zarówno niezwykle ceniona i lubiana przez arcybiskupa muzyka organowa, a także 3 płyty z jego wykładami i kazaniami. A w uznaniu jego zasług, z okazji 90-lecia Adwokatury Polskiej, na Zamku Królewskim w Warszawie w 2008 roku nadana została mu zaszczytna odznaka samorządu „Adwokatura Zasłużonym”, którą abp Życiński przyjął.

Adwokatura Polska była również, wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, którego Arcybiskup był doktorem honoris causa, organizatorem Sympozjum Naukowego noszącego tytuł „Media - Kultura - Dialog" w 5. rocznicę jego śmierci w 2016 roku.

Odnosząc się do tematu konferencji, prezes NRA powiedział, że po abp. Życińskim pozostaje w pamięci dobro, piękno i mądrość oraz jego zawołanie biskupie "In spirit et veritate" (W Duchu i Prawdzie).

Informacje o konferencji i link do transmisji znajdują się na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zobacz link)

(czytaj program konferencji)

 

Abp Józef Życiński był metropolitą lubelskim, otrzymał odznakę Adwokatura Zasłużonym w 2008 roku. Był pomysłodawcą i organizatorem trzech Międzynarodowych Kongresów Kultury. Otrzymał doktorat honoris causa kilku uczelni, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Napisał wiele książek eseistycznych o kulturze, nauce, społeczeństwie. Interesował się filozofią nauki, kosmologią relatywistyczną, metalogiką, historią nauki i badaniem relacji między nauką a wiarą, filozofią procesu Whiteheada i jej rolą we współczesnym wykładzie chrześcijańskiej doktryny. Przyjaźnił się z ks. Michałem Hellerem, teologiem, filozofem i uznanym w świecie kosmologiem, laureatem Nagrody Templetona. Razem napisali dwie książki.

Abp Życiński zmarł nagle 10 lutego 2011 roku w Rzymie. Miał 62 lata.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry