103. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

  • 103. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 14 września online.
  • Prezydium omówiło sprawy organizacyjne kolejnego posiedzenia plenarnego NRA w Katowicach oraz stan prac projektów prowadzonych przez Prezydium NRA.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy bieżące.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej poinformował o swoim udziale w uroczystości ślubowania adwokackiego w izbie adwokackiej w Warszawie. Ślubowanie złożyło 401 adwokatek i adwokatów.

Prezes NRA przekazał też informacje ze spotkania z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych na temat planowanej w grudniu trzeciej edycji konferencji „Wymiar sprawiedliwości w Polsce – Perspektywa przyszłości”.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, poinformował o swoim udziale w ślubowaniu adwokackim w Izbie w Białymstoku, gdzie obecni byli także adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. Wiceprezes NRA uczestniczył także w uroczystej sesji Rady Miasta Katowice, podczas której katowicka Izba Adwokacka otrzymała tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice”.

Wiceprezes NRA zreferował stan przygotowań posiedzenie Standing Committee CCBE w Warszawie.

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, poinformowała o udziale w ślubowaniu adwokackim w Izbie adwokackiej w Bydgoszczy. Przypomniała też o finale projektu Tour de Konstytucja, zaplanowanym na 30 września przy pomniku Syrenki nad Wisłą w Warszawie.

Prezes NRA zreferował sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, zreferowała sprawy bieżące pionu dyscyplinarnego.

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, omówiła sprawy izbowe na podstawie opracowania adw. Andrzeja Grabińskiego.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy organizacyjne i projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA w Katowicach.

Prezydium przyjęło uchwałę, którą powołało w skład Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adwokata Witolda Bayera adw. Anisę Gnacikowską.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę o nadaniu odznaki „Adwokatura Zasłużonym” Jamesowi MacGuill, byłemu prezydentowi CCBE.

Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 21 września.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski