112. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

  • 112. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 16 listopada w formie zdalnej.
  • Prezydium omówiło formy przekazywania informacji o e-Doręczeniach wszystkim członkom samorządu adwokackiego. Instrukcje dostępne są na stronie adwokatura.pl w zakładce e-Doręczenia.
  • Prezydium NRA omówiło wyniki konsultacji środowiskowych i przyjęło projekt uchwały Regulaminu wykonywania zawodu adwokata i skierowało dokument na posiedzenie plenarne NRA.
  • Prezydium przyjęło projekt zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (projekt obejmujący zmiany w postępowaniu skargowym) i skierowało na najbliższe obrady posiedzenia plenarnego NRA.
  • Prezydium przyjęło uchwałę zwołującą posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej na 25 listopada w Kielcach.
  • Prezydium NRA przez aklamację przyjęło uchwałę, w której rekomenduje i popiera kandydaturę adw. Moniki Horny-Cieślak na funkcję Rzecznika Praw Dziecka.
  • Prezydium zapoznało się ze stanem prac nad cyfryzacją Adwokatury i rozwojem elektronicznego systemu obsługi Adwokatury (eSOA).

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, zreferował sprawy bieżące.

Prezes NRA poinformował, że trwa II edycja akcji „Adwokat na uczelni”. W ponad 30 ośrodkach akademickich w całym kraju odbywają się spotkania ze studentami prawa na temat aplikacji adwokackiej i zawodu adwokata. Prezes NRA, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, adw. Dominika Tomaszewska (członek ORA Warszawa) i aplikant adwokacki Michał Terebecki spotkali się 15 listopada ze studentami Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Większość spotkań na uczelniach odbyła się 15 listopada, część została zaplanowana, zgodnie z harmonogramem uczelni, na późniejsze terminy. Adwokat na Uczelni to akcja zainicjowana przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a realizowana przez Komisję Wizerunku NRA.

Prezes NRA poinformował o rozmowach m.in. z Pocztą Polską w sprawie e-Doręczeń. Prezydium przedyskutowało formy dotarcia do wszystkich członków samorządu z instrukcjami i materiałami dotyczącymi e-Doręczeń. Na stronie adwokatura.pl dostępna jest zakładka e-Doręczenia, gdzie zamieszczane są informacje i materiały instruktażowe, przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz zaproszenia na szkolenia organizowane przez Wolters Kluwer w partnerstwie z Naczelną Radą Adwokacką (link do zakładki: https://www.adwokatura.pl/e-doreczenia/komunikat-dot-e-doreczen/)

Prezes NRA poinformował o wynikach konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra. Laureatem został adwokat Filip Rak. To kolejna od 2015 roku wygrana tego konkursu przez adwokata. Adw. Przemysław Rosati pogratulował zwycięzcy oraz osobom wyróżnionym.  Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych znajduje się na stronie adwokatura.pl. Konkurs organizuje Wolters Kluwer  Polska. Naczelna Rada Adwokacka  objęła wydarzenie patronatem. W Kapitule Konkursu zasiada adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, omówiła przebieg spotkania z adw. Michałem Szpakowskim, przewodniczącym Komisji ds. Informatyzacji oraz informatykami w sprawie rozwoju elektronicznego systemu obsługi adwokatury (eSOA) w zakresie danych osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich zamieszczanych i dostępnych w tym systemie. Przedstawiła rekomendacje do dalszych prac.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, poinformował, że za  tydzień odbędzie się sesja plenarna CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) w Atenach.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA,  poinformował o przebiegu XII edycji Dni Kultury Adwokatury w Krakowie.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje. Prezydium przedyskutowało sprawę zaległości w opłatach składek adwokackich.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, zreferowali sprawy bieżące pionu dyscyplinarnego.

Prezes NRA omówił projekt zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (projekt obejmuje zmiany w postępowaniu skargowym). Po szczegółowej dyskusji i naniesieniu poprawek, Prezydium postanowiło przyjąć projekt i skierować dokument na obrady posiedzenia plenarnego NRA.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji, gość Prezydium, zreferował stan prac nad cyfryzacją Adwokatury i rozwojem elektronicznego systemu obsługi Adwokatury (eSOA).

Prezes NRA zreferował projekt uchwały Regulaminu wykonywania zawodu adwokata, omawiając szczegółowo wszystkie uwagi nadesłane przez adwokatów w ramach przeprowadzonych konsultacji. Po przeanalizowaniu projektu i naniesieniu poprawek, Prezydium przyjęło dokument i skierowało go pod obrady posiedzenia plenarnego NRA w Kielcach.

Prezydium przyjęło uchwałę zwołującą posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej na 25 listopada w Kielcach. Prezydium NRA przyjęło projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA.

Prezydium NRA przez aklamację przyjęło uchwałę, w której rekomenduje i popiera kandydaturę adw. Moniki Horny-Cieślak na funkcję Rzecznika Praw Dziecka.

Gośćmi byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji NRA. 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski