16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć - dziś rusza kampania


25 listopada rozpoczyna się kampania „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, a jej celem jest zwrócenie uwagi na przemoc domową, której ofiarami najczęściej są kobiety. Symbolem jest biała wstążka, przeznaczona dla mężczyzn, którzy nosząc ją, deklarują wsparcie dla kampanii.

Nadal w wielu państwach UE kobiety nie otrzymują kompleksowej pomocy, a ich zeznania bywają podważane. Kampania prowadzona jest od 1991 roku, pomiędzy 25 listopada – międzynarodowym dniem przeciwko przemocy wobec kobiet, a 10 grudnia – międzynarodowym dniem praw człowieka. Ma to na celu zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc wobec kobiet, jako przejaw dyskryminacji ze względu na płeć, stanowi naruszenie praw człowieka.

Symbolem kampanii jest biała wstążka, przeznaczona do noszenia dla mężczyzn, którzy deklarują w ten sposób, iż sami nie będą sprawcami przemocy, ale również nie będą akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Oznacza to, że będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet. Celem kampanii jest  rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

(zobacz stronę kampanii 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet)

Adwokatura włączyła się w kampanię w 2016 roku.

W pierwszym dniu kampanii warto szczególnie zachęcać profesjonalnych pełnomocników do zwiększania wiedzy na temat wsparcia, którego mogą udzielać osobom doświadczającym przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy domowej.


W 2019 roku 15 adwokatów i adwokatek z całej Polski ukończyło kurs HELP na temat standardów w sprawach zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Krajową Radą Radców Prawnych i Sekretariatem Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. Na kurs składało się zorganizowane w grudniu 2018 r. spotkanie wstępne oraz kilkumiesięczny kurs online. 

Serdeczne gratulacje dla osób, które zrealizowały wszystkie zadania kursowe:

adw. Maria Bańko
adw. Kamila Czekaj
adw. Aleksandra Fątowicz
adw. Sandra Kulpa
adw. Dorota Leszczyńska
adw. Maja Liberadzka
adw. Patycja Lipińska-Sołtysiak
adw. Zygmunt Mrożek
adw. Marlena Olcha
adw. Monika Orłowska
adw. Justyna Piasecka
adw. Daria Skrzypczak
adw. Monika Sokołowska
adw. Małgorzata Tatucha
adw. Agata Wojciechowska

 

Kurs jest obecnie dostępny online w języku polskim na platformie HELP - dostępy bezpłatnie, po założeniu konta:

http://help.elearning.ext.coe.int

Więcej informacji o programie HELP: adw. Anna Mazurczak, mazurczak@knutmazurczak.pl.

Więcej informacji o tym kursie:

http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/zaproszenie-na-kurs-o-przeciwdzialaniu-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej/

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry