18 maja ukaże się "RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich"

Nakładem Wydawnictwa C. H. Beck od 18 maja w sprzedaży będzie podręcznik dla aplikantów "RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich", opracowany pod redakcją naukową doc. dr Arwida Mednisa, Macieja Pisza, adw. Andrzeja Zwary. Publikacja objęta jest patronatem Biblioteki Palestry.

Publikacja ma charakter praktycznego opracowania, odnoszącego się do kluczowych problemów w zakresie ochrony danych osobowych ujawniających się w praktyce adwokackiej na tle przepisów RODO. Nadrzędnym celem publikacji jest wskazanie adwokatom, aplikantom adwokackim i członkom organów samorządu adwokackiego podstawowych zasad postępowania w zakresie ochrony danych osobowych, które pozostają zgodne z RODO. Dodatkową zaletą książki są wzory dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych, które uwzględniają wszystkie wymogi wynikające z przepisów RODO.

W poszczególnych rozdziałach przewodnika autorzy prowadzą rozważania odnoszące się do takich zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym oraz metodyki pracy adwokatów, aplikantów i członków organów samorządu adwokackiego w tym zakresie, jak: konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym; standard prawny ochrony danych osobowych wyznaczony przez przepisy RODO w kontekście polskiego porządku prawnego; założenia metodyki pracy adwokatów, aplikantów adwokackich, kancelarii prawnych  oraz organów samorządu adwokackiego w zakresie ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym na tle zmian wprowadzanych przez przepisy RODO; wybrane zagadnienia szczegółowe dotyczące metodyki pracy adwokatów, aplikantów adwokackich, kancelarii prawnych oraz organów samorządu adwokackiego w zakresie ochrony danych osobowych w polskim  porządku prawnym na tle zmian wprowadzanych przez przepisy RODO oraz metodyka prowadzenia postępowań dyscyplinarnych względem adwokatów i aplikantów adwokackich w świetle istniejących standardów prawnych ochrony danych osobowych.

Seria "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

(zobacz na stronie wydawnictwa C.H.Beck)

(zobacz okładkę)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry