23 maja międzynarodowym Dniem Wymiaru Sprawiedliwości

23 maja międzynarodowym Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień ten upamiętnia bezkompromisową postawę w dążeniu do sprawiedliwości oraz symbolizuje niezależność i niezłomność w dochodzeniu do prawdy, prezentowaną przez włoskiego sędziego Giovaniego Falcone, który został zamordowany przez Cosa Nostrę. Adwokatura jest istotnym elementem Wymiaru Sprawiedliwości powołanym do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry