25 lat Helsińskiej Fundacji - wykład adw. Nowickiego

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej objęła honorowym patronatem wykład adw. Marka Antoniego Nowickiego, jaki ma się odbyć 11 czerwca w ramach obchodów 25-lecia działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Adw. Nowicki jest przewodniczącym Rady HFPCz i byłym sędzią w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. Jego wykłąd dotyczyć będzie działalności ruchu helsińskiego w latach 80. Wydarzenie zaplanowano na 11 czerwca na godz. 17.00 w sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

Szczególnie zaproszeni są przedstawiciele środowisk pranwiczych, pracownicy administracji, dziennikarze i studenci wydziałów prawa.

W ramach jubileuszu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na przełomie maja i czerwca odbędą się wykłady, spotkania, konkursy i gry. Celem jest przybliżenie szerokiej grupie odbiorców zakresu działalności Fundacji oraz wiedzy na temat ochrony tych praw. Kulminacją obchodów będzie uroczysta gala 15 czerwca 2015 r. w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce w roku 1989 członkowie Komitetu postanowili ujawnić się i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie praw człowieka. Ponieważ obowiązujące wówczas prawo nie zezwalało na tworzenie niezależnych instytutów, zdecydowano się powołać fundację, która pełnić miała taką rolę.

Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/