40 punktów dla "Palestry" w nowym wykazie czasopism naukowych

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został ogłoszony 1 grudnia br. przez mMinistra Edukacji i Nauki. Zgodnie z nim każdy autor publikujący na łamach miesięcznika „Palestra” otrzymuje za swoją publikację 40 punktów, zamiast dotychczasowych 20 punktów.

W załączniku do komunikatu MEiN z 1.12.2021 r. znalazło się łącznie 32 676 czasopism, w tym 1 595 tytuły przypisane do dyscypliny „Nauki prawne”.

Z Komunikatu wynika, że wśród czasopism z całego świata przypisanych wyłącznie do dyscypliny nauk prawnych lub zajmujących się między innymi zagadnieniami prawnymi powiązanymi i innymi dyscyplinami tylko 41 z nich otrzymało liczbę 200 punktów i nie ma wśród nich żadnego czasopisma z Polski. Najwyższej punktowane czasopisma z naszego rynku wydawniczego to „Przegląd Sejmowy” oraz „Białostockie Studia Prawnicze”, które jako jedyne czasopisma z Polski otrzymały 140 pkt i znalazły się w gronie 93 tytułów z taką samą punktacją.

Punktację na poziomie 100 pkt otrzymało na świecie 186 czasopism, 70 pkt dostało 313 czasopism, 40 pkt ma w tej chwili 311 tytułów, a zdecydowana większość, bo aż 651 czasopism naukowych otrzymało 20 pkt.

Szczegółowe dane są dostępna na stronie (przejdź do strony)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry