Akcja NRA „Pomoc frankowiczom”

Akcja Naczelnej Rady Adwokackiej "Pomoc frankowiczom" ruszyła 5 października. Porad prawnych udzielać będzie ponad 600 adwokatów z całej Polski, którzy zgłosili się do udziału w tym przedsięwzięciu. Pomoc udzielana będzie osobom, które posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej. Akcja kierowana jest szczególnie do osób, które zaciągnęły kredyt w latach 2007-2008, z uwagi na zbliżający się okres przedawnienia roszczeń. 

To nie jest jednodniowa inicjatywa darmowej pomocy prawnej dla osób, które posiadają kredyty we frankach szwajcarskich. Spraw związanych z tzw. kredytami frankowymi nie da się rozwiązać za pomocą krótkiej porady prawnej, dlatego też takiego rozwiązania nie proponujemy. Oferujemy jednak poprowadzenie spraw kredytobiorców, za które trzeba będzie zapłacić według stawki konkretnego adwokata, do którego zgłosi się kredytobiorca. Nasza akcja ma ułatwić „frankowiczom” kontakt z profesjonalnymi prawnikami, którzy rozumieją skomplikowaną materię związaną z prawem bankowym, waloryzacją, czy klauzulami abuzywnymi. Przeciętna osoba nie ma wiedzy, który spośród 20 tysięcy adwokatów podejmie się poprowadzenia sprawy „frankowicza” i temu ma m.in. służyć nasza akcja. – tłumaczy adw. Grzegorz Prigan, zastępca przewodniczącego komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA oraz koordynator akcji.

Pomysłodawcy podkreślają, że pomimo korzystnych opinii dla kredytobiorców Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na obecnym etapie nie wyklarowała się jednolita linia orzecznicza gwarantująca wygranie sprawy w sądzie przez „frankowicza”. Adwokaci będą przede wszystkim informować klientów o możliwościach ochrony ich praw na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Adwokatura nie może być obojętna na tak ważny problem społeczny, który dotyka prawie dwóch milionów Polaków. – wyjaśnia adw. Roman Kusz, przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA. Nasza inicjatywa to również próba uchronienia obywateli przed wykorzystaniem ich przez kancelarie odszkodowawcze, których wynagrodzenie sięga nawet 30% od wygranej sprawy. – dodaje adw. Kusz. 

Zobacz listę adwokatów udzielających pomocy prawnej frankowiczom

Lista udostępniona jest również na stronie adwokatura.mobi.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry