Adw. Andrzej Malicki członkiem Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adw. dr Andrzej Malicki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, został powołany w skład Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pan Mecenas znalazł się w gronie piętnastu autorytetów z dziedziny medycyny, filozofii i farmacji. (zobacz pełen skład komisji: https://www.umed.wroc.pl/bioetyka-sklad)

Adw. dr Andrzej Malicki wykonuje zawód adwokata od 1980 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, karnego i administracyjnego. W latach 1973-1982 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i rodzinnego. Szczególnie zainteresowany tematyką prawa medycznego.

Od lat osiemdziesiątych zaangażowany w życie samorządu adwokackiego. Był kierownikiem szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego, wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich i wielokrotnym egzaminatorem. W latach 2001-2004 był wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Był członkiem Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej: Kształcenia Aplikantów Adwokackich, Działalności Publicznej Adwokatury oraz przewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów; członkiem Zespołu ds. opracowania projektu ustawy - Prawo o Adwokaturze, członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, a także przez wiele lat członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Przez dwie kadencje (2007- 2013) pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Wykładowca prawa medycznego na Podyplomowym Studium Prawa Medycznego i Bioetyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z kolei na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadził zajęcia na temat odpowiedzialności cywilno-prawnej lekarzy. W 2011 r. został powołany zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
W 2019 r. mec. Malicki obronił pracę doktorską pt.: „Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie”.

Adwokat Andrzej Malicki jest również współautorem scenariusza filmu Wiesława Saniewskiego pt. "Bezmiar Sprawiedliwości". Miłośnik żużla, był prezesem Towarzystwa Miłośników Sportu Motorowego "SPARTA" Wrocław oraz spikerem zawodów żużlowych. Instruktor i pasjonat żeglarstwa.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry