Adw. Anna Jaczun zwyciężczynią konkursu Adwokatka Roku 2021


Aktywistka współpracująca z Grupą Granica, która koordynuje zespół prawników udzielających pomocy prawnej migrantom na granicy polsko-białoruskiej – adwokat Anna Jaczun - została laureatką konkursu Adwokatka Roku 2021.

- Bez wątpienia łączy w swoich działaniach to, co w Adwokaturze najpiękniejsze – profesjonalizm, sprawczość, wrażliwość i  determinację w działaniu na rzecz ochrony praw i wolności człowieka – napisano w laudacji dla zwyciężczyni.

Adw. Anna Jaczun jest adwokatką z izby białostockiej. Od lat angażuje się w pomoc pro bono. W ostatnim roku działała na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Nie tylko koordynowała pomoc prawną na granicy i w szpitalu w Hajnówce, ale też była w kontakcie ze Strażą Graniczną, koordynowała teleporady działającego całą dobę telefonu, który służył do uzyskania doraźnej pomocy prawnej. We współpracy z koleżankami i kolegami z Komisji Praw Człowieka przy ORA w Białymstoku, na potrzeby serwisu Oko.press, przygotowała także poradnik dla osób, udzielających pomocy migrantom w strefie objętej stanem nadzwyczajnym. Pani Mecenas udzielała również wsparcia prawnego aktywistom, pomagającym migrantom i oskarżonym o naruszenie przepisów odnoszących się do strefy stanu nadzwyczajnego. Prowadziła zespół pomocy prawnej strajkującym po decyzji Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Angażowała się na rzecz społeczności lokalnej i współorganizowała zbiórkę zabawek oraz artkułów plastycznych na rzecz przedszkola działającego przy Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.

Odbierając nagrodę Pani Mecenas powiedziała, że dedykuje nagrodę wszystkim kobietom na granicy - nie tylko tej ukraińskiej, ale też białoruskiej, syryjskiej, czy afgańskiej.  

Jury konkursu przyznało też trzy wyróżnienia:

Pierwsze wyróżnienie przyznano adw. Agnieszce Helsztyńskiej, prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej, karnistce, która w ubiegłym roku wielokrotnie reprezentowała swoich klientów przed izbą dyscyplinarną przy Sądzie Najwyższym m.in. SSN Włodzimierza Wróbla.  

Drugie wyróżnienie trafiło do adw. Patrycji Dyluś-Borcz, karnistki i obrończyni praw człowieka. W 2021 roku zaangażowanej w pracę Adwokackiego Sztabu Kryzysowego, udzielającego wsparcia prawnego uczestnikom zgromadzeń (strajku kobiet), doprowadziła do uniewinnienia w kilku sprawach dotyczących wolności zgromadzeń. Udzielała pomocy prawnej pokrzywdzonym przemocą seksualną we współpracy z Fundacją Przeciw Kulturze Gwałtu. Pro bono udzielała wsparcia aktywistom niosącym pomoc humanitarną, a także samym uchodźcom. Od 2017 roku jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członkinią Komisji Wizerunku, Komunikacji i Działalności pro bono, a także Koła do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Trzecią wyróżnioną adwokatką została adw. Katarzyna Heba, działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku na potrzeby Raportu obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ dla Osób Niepełnosprawnych i Forum Instytutu Rozwoju Regionalnego dokonała analizy prawnej art. 20 i 22 Konwencji. Bierze udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans dla osób z niepełnosprawnościami. Jest przewodniczącą Społecznej Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Pomorskiego oraz Ambasadorką Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest też członkinią Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

W tym roku przyznano również nagrodę specjalną Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej dla Adwokatki na uchodźctwie – adw. Hannie Sadovskiej. Wzruszona laureatka wyraziła nadzieję, że już niedługo będzie mogła zaprosić wszystkich tutaj zgromadzonych do siebie - do Lwowskiej Rady Obwodowej. 

Nagroda „Adwokatka Roku” organizowana jest od pięciu lat przez Zespół ds. kobiet przy NRA.

Celem jest uhonorowanie adwokatki, która w danym roku kalendarzowym wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.

Laureatkę wybiera Kapituła Nagrody w składzie: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, członkinie Zespołu: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, a także: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji ClientEarth na Ziemi, adw. Anna Mazurczak – laureatka Adwokatki Roku 2019, adw. Marta Tomkiewicz, współorganizatorka corocznego udziału adwokatów  PolandRock Festiwal oraz koordynatorka akcji adwokaci dla WOŚP oraz adw. Bartosz Przeciechowski, dziekan ORA w Lublinie.

Dotychczasowymi laureatkami nagrody są: adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017), adw. Anna Mazurczak (2018), adw. Krystyna Burska (2019) i adw. Karolina Gierdal (2020).

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry