Adw. Anna Mazurczak Kobietą Adwokatury 2018


Adw. Anna Mazurczak została laureatką II edycji konkursu Kobieta Adwokatury 2018. Kapituła wyróżniła także adw. Monikę Sokołowską i adw. Beatę Bieniek-Wierę.

Ogłoszenie wyników odbyło się 8 marca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Uorczystość otworzył adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Zaznaczył, że w tym roku więcej zgłoszeń kandydatek pochodziło od podmiotów spoza samorządu adwokackiego, co świadczy o tym, że panie adwokat wykonują swój zawód w sposób zauważalny w przestrzeni publicznej. Przypomniał także, że konkurs jest jednym ze sposobów wypełniania zaleceń Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 roku, który zobowiązał władze NRA do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej. Dziś zaledwie trzy panie są dziekanami izb, więcej pań pełni funkcje wicedziekanów. 

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodniczaca Kapituły Konkursu oraz Zespołu ds. Kobiet przy NRA, podkreśliła, że członkowie Kapituły mieli trudne zadanie, ze względu na to, że wszystkie kandydatki w sposób niezwykły łaczą pracę zawodową, zaangażowanie samorządowe, pracę naukową oraz pracę na rzecz społeczeństwa.

Tytuł "Kobiety Adwokatury 2018" otrzymała adw. Anna Mazurczak, z izby warszawskiej. Zajmuje sie ona ochroną praw osób LGBT. W 2018 roku odeszła z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i założyła własną kancelarię, w której udziela pomocy prawnej osobom LGBT, parom tej samej płci i ich dzieciom, a w szczególności wspiera osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W samorządzie adwokackim pełni funkcje członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz pełnomocniczką (pro bono) ds. Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej fundacji Akcja Demokracja.

Laudację dla adw. Anny Mazurczak wygłosiła adw. Emilia Barabasz:

(czytaj laudację)

Nagrodę w imieniu adw. Anny Mazurczak, która nie mogła przybyć na uroczystość, odebrał jej mąż Marek Cieszko.

O jej zaangażowaniu w życie samorządu, szczególnie w prace Komisji Praw człowieka przy NRA mówili także adw. Jacek Trela i adw. Justyna Metelska, przewodnicząca tej Komisji. Prezes NRA przypomniał, że mec. Mazurczak zaangażowana jest m.in. w projekt "Adwokat dla zatrzymanego".

I wyróżnienie w konkursie otrzymała adw. Monika Sokołowska, z izby lubelskiej. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących przemocy w rodzinie i rozwodowych. Od 2015 do 2018 roku udzielała porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach. W samorządzie adwokackim pełni funkcję sędzi dyscyplinarnego izby lubelskiej (od 2016 r.). Jest współpomysłodawczynią i przewodniczącą Komisji ds. Integracji Samorządowej Kolektyw Koleżeński przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, powstałej w 2018 roku, której celem jest aktywizowanie młodych adwokatów. W ramach działalności tej komisji, adw. Sokołowska zorganizowała swój autorski projekt: cykl spotkań poświęconych zagadnieniu równego traktowania „Równi w prawie, równi w życiu?”

Laudację dla adw. Moniki Sokołowskiej wygłosiła adw. Natalia Klima-Piotrowska:

(czytaj laudację)

Mec. Sokołowska podziękowała za wyróżnienie, przypominając, że izba lubelska, w której pracuje, obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia, co czyni jej wyróżnienie jeszcze bardziej cennym.

II wyróżnienie w konkursie otrzymała adw. Beata Bieniek-Wiera, z izby katowickiej. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pani mecenas specjalizuje się w sporach korporacyjnych, występuje jako obrońca przed wrogimi przejęciami, obrońca wspólników mniejszościowych, a także jako obrońca przed czynami nieuczciwej konkurencji. W izbie katowickiej pełni funkcje: członka Komisji Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi, członka Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego, członka Sekcji Prawa i Postępowania Karnego oraz Sekcji Prawa Handlowego i Gospodarczego oraz członka Komisji ds. Sportu i Integracji.

Laudacje dla adw. Beaty Bieniek-Wiery, która otrzymała II wyróżnienie, wygłosiła adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Kapituły.

(czytaj laudację)

Dziękując za wyróżnienie mec. Bieniek-Wiera podkreśliła, że w pracy zawodowej wspierają ją przede wszystkim kobiety. - Odniesiemy sukces, jesli będziemy trzymały się razem, nich kobiety się solidaryzują - powiedziała.

W Kapitule konkursu w tym roku zasiadali: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Kapituły, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw. Emilia Barabasz, r.pr Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, adw. Rafał Dębowski - sekretarz NRA i reprezentant Prezesa NRA, adw. Jakub Bartosiak, Danuta Przywara, prezes HFPCz, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik – laureatka poprzedniej edycji Konkursu.

W gali Konkursu uczestniczyli Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,  adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczacy Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA i adw. Andrzej Siemiński.

 

 

Adw. Anna Mazurczak

Adwokat izby warszawskiej. Jej specjalizacja to prawo antydyskryminacyjne, prawa osób LGBT, prawa człowieka. W samorządzie adwokackim pełni funkcje członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz pełnomocniczką (pro bono) ds. Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej fundacji Akcja Demokracja.

Od października 2018 r. stale współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. Wcześniej, jako adwokatka niewykonująca zawodu (do września 2018 r. ) była naczelniczką Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ramach działalności zawodowej w 2018 r. reprezentowała RPO w sprawach dotyczących praw osób transpłciowych oraz praw dzieci pochodzących ze związków osób tej samej płci.

W październiku 2018 roku adw. Anna Mazurczak wraz z adw. Pawłem Knutem uruchomiła pierwszą w Polsce kancelarię adwokacką specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu ochrony praw par tej samej płci oraz świadczeniu obsługi prawnej rodzicom korzystającym za granicą z usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego.

Mecenas Mazurczak była także pełnomocniczką pro bono organizatora Marszu Równości w Lublinie w sprawie uchylenia decyzji o zakazie zgromadzenia wydanego przez Prezydenta Lublina. Sprawa zakończona została uchyleniem decyzji Prezydenta.

Jest współautorką raportu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i PTPA pt. „Unijny zakaz dyskryminacji a prawo polskie. Analiza funkcjonowania przepisów antydyskryminacyjnych w praktyce polskich sądów” (grudzień 2018 r.) oraz współautorką opinii Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej do poselskiego projektu ustawy o związku partnerskim.

Jest trenerką pierwszego kursu HELP Rady Europy nt. przemocy wobec kobiet i przemocy domowej organizowanego w Polsce dla adwokatów i radców prawnych – koordynatorką współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych.

Prowadzi zajęcia z prawa antydyskryminacyjnego na Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie SWPS dla studentów studiów dziennych, zaocznych i doktoranckich oraz dla  aplikantów adwokackich ORA w Warszawie (semestr letni 2018 r.).

Prowadziła warsztaty antydyskryminacyjne wraz z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej dla studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego (listopad 2018).

Uczestniczka seminarium doktorskiego z prawa prywatnego międzynarodowego u prof. Mateusza Pilicha - Instytut Prawa Międzynarodowego UW. Przygotowuje pracę doktorską nt. zastosowania klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci pochodzących ze związków osób tej samej płci.

 

Pierwsze wyróżnienie:

Adw. Monika Sokołowska

Adwokat izby lubelskiej. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących przemocy w rodzinie i rozwodowych. Od 2015 do 2018 roku udzielała porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach.

W samorządzie adwokackim pełni funkcję sędzi dyscyplinarnego izby Lubelskiej (od 2016 r.). Jest współpomysłodawczynią i przewodniczącą Komisji ds. Integracji Samorządowej Kolektyw Koleżeński przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, powstałej w 2018 roku, której celem jest aktywizowanie młodych adwokatów. W ramach działalności tej komisji, adw. Sokołowska zorganizowała swój autorski projekt: cykl spotkań poświęconych zagadnieniu równego traktowania „Równi w prawie, równi w życiu?”, które zainicjowane zostało spotkaniem z ówczesną zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwią Spurek.

Była organizatorką panelu dyskusyjnego „Specyfika przestępstw przemocy domowej”, który odbył się 18 października 2018 r. pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin, z udziałem sędziów, prokuratorów, psychologów, specjalistów z zakresu pomocy rodzinom, itd.

Jest współautorką monografii: "Przeciwko Goliatowi poradnik dla kobiet doświadczających przemocy", wydanej w lipcu 2018 r. Poradnik został przygotowany bez wynagrodzenia dla autorów, w tym adw. Moniki Sokołowskiej.

Pani Mecenas zapewnia też pro bono obsługę prawną Fundacji Tutti. Przez kilka lat działała jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris, ponadto współpracowała z SOPRA (Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej).

 

Drugie wyróżnienie

adw. Beata Bieniek-Wiera.

Adwokat izby katowickiej. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pani mecenas specjalizuje się w sporach korporacyjnych, występuje jako obrońca przed wrogimi przejęciami, obrońca wspólników mniejszościowych, a także jako obrońca przed czynami nieuczciwej konkurencji. W latach 2014-2018 aktywnie doradzała i opiniowała projekty ustaw we współpracy z Rzecznikiem Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach z uwzględnieniem obrony przedsiębiorców przed nadmierną ingerencją państwa w przedsiębiorczość w Polsce, szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Od wielu lat przygotowuje projekty opinii prawnych i odpowiedzi Rzecznika Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach, dla pokrzywdzonych przez instytucje państwowe.

Pani mecenas walczy ze stereotypem, że adwokat nie obsługuje podmiotów biznesowych.

W izbie katowickiej pełni funkcje: członka Komisji Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi, członka Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego, członka Sekcji Prawa i Postępowania Karnego oraz Sekcji Prawa Handlowego i Gospodarczego oraz członka Komisji ds. Sportu i Integracji.

W ramach działalności pro bono w latach 2012-2014 współtworzyła Fundację Sounds of Soul, której celem statutowym było wspieranie dzieci znajdujących się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im warunków rozwoju ich talentów, a także wspieranie przedsięwzięć dotyczących edukacji prawnej i obywatelskiej. Obecnie, także w 2018 r., w ramach kancelarii wspiera pro bono Fundację Między Niebem a Ziemią, której statutowym celem jest udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci.

W konkursie "Rising Stars - prawnicy liderzy jutra" w 2018 r. zajęła 6. miejsce - najwyższe jako adwokat-kobieta.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski