Adw. B. Tiutiunik o wprowadzonych przez NRA zmianach w zatrudnianiu aplikantów

Naczelna Rada Adwokacka zawsze stała na stanowisku, że aplikant adwokacki powinien być zatrudniany i wynagradzany - mówi adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, w rozmowie z red. Anną Wojdą, opublikowanej 22 listopada w "Rzeczpospolitej".

Ta kwestia została uregulowana na poziomie regulaminu aplikacji adwokackiej - uchwałę w sprawie zmiany w tym regulaminie Naczelna Rada Adwokacka przyjęła 18 listopada br. na posiedzeniu plenarnym w Toruniu.

Do umowy ramowej, na której opiera się stosunek prawny między aplikantem a patronem, NRA wprowadza powinność określenia zasad wynagradzania aplikanta.

Zmiana w regulaminie definiuje również podstawy zatrudnienia aplikanta, ale nie narzuca ich form ani zakresu.

Powinnością patrona ma być określenie sposobu zatrudniania i wynagradzania aplikanta.

Możliwe jest też, że podmiotem zatrudniającym i wynagradzającym aplikanta będzie inny adwokat, nie sam patron.

Zmiany wchodzą w życie 1 grudnia 2022 r. Patroni mają trzy miesiące od wejścia zmian w życie na dostosowanie umów ramowych do nowych wymogów regulaminu.

Omówienie zmian znajduje się w wywiadzie z adw. Bartoszem Tiutiunikiem w dzisiejszej "Rzeczpospolitej":

(przejdź do artykułu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski