Adw. Bartosz Grohman: Adwokatura Polska – tradycja tysiąca lat

"Adwokaci powinni patrzeć w przyszłość, pamiętając jednak o swoich korzeniach i poświęceniu wielu pokoleń. To ważne zwłaszcza w debacie na temat wyzwań, jakie czekają korporację" – napisał adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA w tekście pt. "Adwokatura Polska – tradycja tysiąca lat", który ukazał się na łamach "Rzeczpospolitej".

Artykuł w syntetyczny sposób opisuje najważniejsze etapy historii Adwokatury Polskiej. "Rok 2016 symbolicznie zamyka pierwsze tysiąclecie działań polskich adwokatów. Grupy zawodowej silnie zakorzenionej w historii Polski, ale też grupy, która musi sprostać nadchodzącym wyzwaniom kolejnych lat. Trzeba zmierzyć się z wyzwaniami technologicznymi, legislacyjnymi, społecznymi, a nawet demograficznymi." - czytamy w tekście. 

"Wspomnę, że moim zamierzeniem nie jest pisanie historii Adwokatury Polskiej – to należy powierzyć historykom. Niemniej próbowałem krótko zasygnalizować, że historia zawodowa polskiej adwokatury warta jest dostrzeżenia i pielęgnowania." - napisał adw. Grohman.

(czytaj cały artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry