Adw. dr hab. Redzik o współpracy między adwokaturą w Polsce i na Ukrainie


Na zaproszenie Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy oraz wydawcy prestiżowego czasopisma „Prawo Ukrainy”, adw. dr hab. Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego "Palestry", odbył podróż do Kijowa. Wizyta trwała od 19 do 21 kwietnia, a rozmowy dotyczyły możłiwej współpracy między samorządami adwokackimi Polski i Ukrainy.

Publikujemy relację adw. dr. hab. Redzika:

Spotkałem się m.in. z adw. prof. Oleksandrem Swiatockim, głównym redaktorem „Prawa Ukrainy”, któremu powierzono misję  budowania Akademii  Adwokatury – inicjatywy powstałej w strukturze Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy, a mającej w przyszłości prowadzić m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe adwokatów – na wzór francuski. Rozmawialiśmy też o współpracy redakcji „Palestry” i Adwokatury Polskiej z Adwokaturą Ukraińską w zakresie wydawnictw, badań naukowych i szkoleń.

Z kolei z adw. Lidią Izawitową, prezes ukraińskiej Adwokatury, rozmawialiśmy o możliwej współpracy między samorządami adwokackimi Polski i Ukrainy. Ukraińscy adwokaci zorganizowali ostatnio kongres wspólnie z adwokaturą niemiecką. Jako samorząd są członkami CCBE, gdzie żywo współpracują m.in. z mecenas Marią Ślązak. Wiele współczesnych problemów ukraińskiego samorządu adwokackiego nie jest problemami w Polsce (np. kwestia przynależności do samorządu, wnoszenia składek adwokackich, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Ukraiński samorząd boryka się ciągle z problemami organizacyjnymi i ingerencją państwa. Adwokaci bywają zatrzymywani przez policję i bici. W tej sprawie samorząd przygotował raport w języku angielskim.

Mimo trudności, ukraiński samorząd adwokacki w ciągu trzech lat swojego istnienia potrafił się zorganizować i zacząć krzepnąć. Narodowa Asocjacja Adwokatów Ukrainy ma siedzibę w starej i pięknej dzielnicy Kijowa – Podole, gdzie wraz z Komisją Dyscyplinarną zajmuje prawie trzy piętra kamienicy.  Współpracuje z wieloma samorządami w Europie. Wydaje każdego roku raporty o swojej działalności, gdzie też zrelacjonowana jest działalność wszystkich gremiów samorządu, w tym kolegiów (izb) regionalnych, a także wydaje własny miesięcznik naukowo-praktyczny – „Wisnyk”. 

(zobacz stronę ukraińskiej adwokatury)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry