Adw. Ewa Krasowska Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury

Adw. Ewa Krasowska została wybrana Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury na kolejną kadencję. Na Panią Mecenas głosowało 215 delegatów XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, 19 marca w Bydgoszczy. 

Adw. Ewa Krasowska, ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie po ukończeniu aplikacji sądowej, zdała egzamin sędziowski i odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Wykonuje zawód adwokata w Łomży.

Była sędzią sądu dyscyplinarnego Izby Białostockiej, wizytatorem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Pełniła funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, gdzie była rzecznikiem dyscyplinarnym.

Była członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej czterech kadencji. W latach 2004-2007 pełniła funkcję Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, a od 2010 do 2016 r. Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Po zmianach ustawowych, w których wyodrębniono organ Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, w roku 2016 Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw. Krasowską na Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Od 1998 r. uczestniczyła w każdym kolejnym Krajowym Zjedzie Adwokatury jako delegat Izby Adwokackiej w Białymstoku. Jest wykładowcą z zakresu etyki i postępowań dyscyplinarnych.

Była wieloletnim egzaminatorem na egzaminach wstępnych na aplikację adwokacką, jak również na egzaminach zawodowych. Wielokrotnie była powoływana przez Ministerstwo Sprawiedliwości do zespołu przygotowującego zadania na egzaminy wstępne na aplikację  i na egzaminy zawodowe.

Była członkiem Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA oraz Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy NRA.

Prowadziła pro bono wykłady w szkołach z zakresu prawa. Brała udział pro bono w akacjach pomocy ofiarom przestępstw. Działa na rzecz społeczności lokalnej w ramach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Była członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZPP.

Została uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla Adwokatury. W 2001 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką za długoletnią służbę. W 2012 r. została uhonorowana przez Ministra Sprawiedliwości odznaczeniem Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości, za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry