Adw. Ewa Stawicka – pierwsza kobieta na stanowisku redaktora naczelnego Palestry

Adw. Ewa Stawicka została pierwszą w historii czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra” kobietą na stanowisku redaktora naczelnego.

Wyboru dokonało Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 29 kwietnia 2021 r.

Adw. Stawicka związana jest współpracą z redakcją Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” od 1993 roku, od 2010 roku jako członkini Kolegium Redakcyjnego. W kwietniu 2021 r. została p.o redaktora naczelnego po rezygnacji z tej funkcji adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego.

Jest także członkinią rady redakcyjnej półrocznika „Journal on European History of Law” i autorką publikacji w tym piśmie. Współpracuje także z redakcją czasopisma Czeskiej Izby Adwokackiej „Bulletin advokacie”, jak również publikuje w periodyku naukowym „Pravnicke listy”, wydawanym przez Wydział Prawa Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie.

Wydała zbiór kazusów „Prawo administracyjne”; jest też współautorką kolejnych wydań materiałów ułatwiających przygotowanie do końcowych egzaminów zawodowych.

Autorka książek o tematyce historycznej: „Niezwykłe procesy”, „Zdrada, prawda i pieniądze. Słynne procesy” i (czeskojęzycznej) „Příběhy spravedlnosti” - opartych w znacznej mierze na tekstach swojego autorstwa, publikowanych w „Palestrze”. W ramach Biblioteki Palestry ukazał się – pod tytułem „Adwokat z Nowego Światu” - przeprowadzony przez nią wywiad-rzeka z adwokat Hanną Nowodworską-Grohman o Leonie Nowodworskim.

Pani Mecenas od lat jest zaangażowana w życie samorządu adwokackiego. Jej praca została doceniona przyznaniem odznaki „Adwokatura Zasłużonym”.

Przez dwie kadencje jako członek Naczelnej Rady Adwokackiej zajmowała się sprawami współpracy polskiej palestry z międzynarodowymi organizacjami adwokackimi oraz bilateralnymi kontaktami z samorządami adwokatur kilku krajów europejskich. Przez kilka lat pracowała w składzie polskiej delegacji do CCBE, pełniła też – z ramienia adwokatury polskiej – funkcję Narodowego Prezydenta Międzynarodowej Unii Adwokatów. Była także, przez jedną kadencję, członkinią Komisji Etyki przy NRA.

Jest wykładowcą i egzaminatorem warszawskiej izby adwokackiej w ramach zajęć szkoleniowych dla aplikantów; bierze także udział w programach doskonalenia zawodowego adwokatów.

Prowadzi indywidualną kancelarię w Warszawie specjalizując się w prawie nieruchomości.

Posługuje się językami angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry