Adw. Gutowski i adw. Kardas: Polityczna KRS. Z półuśmieszkiem satysfakcji

Proponowane przez polityków zmiany ustawy o KRS, w tym polityczny wybór członków rady, godzą w zasadę niezależności władzy sądowniczej. Projekt Iustitii tego błędu nie zawiera - czytamy w opinii adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa, która ukazała się 23 marca w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zdaniem autorów tekstu, propozycja zmiany przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, przedstawiona przez Iustitię, zwłaszcza w kwestii sposobu powołania członków rady w sposób transparentny, uczciwy i reprezentatywny - odpowiada deklarowanym oczekiwaniom polityków. Jednocześnie szanuje odrębność i samodzielność trzeciej władzy, eliminując wymóg politycznej nominacji. Stwarza szanse na racjonalną zmianę. Jeśli postulaty Iustitii zostaną uwzględnione, być może rzeczywiście chodzi o naprawę sądownictwa. Gdy zostaną odrzucone bez analizy, stanie się jasne, że chodzi po prostu o polityczne podporządkowanie. 

(czytaj tekst na stronie DGP)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/