Adw. Jacek Trela: Anarchizacja nasza powszechna - felieton

Ustawa dyscyplinująca sędziów nie jest początkiem walki z sędziami. To raczej apogeum kilkuletniego już konfliktu - podkreśla adw. Jacek Trela, prezes NRA. Jego felieton ukazał się 7 stycznia na łamach "Rzeczpospolitej".

Nawiązując do tezy o "anarchizacji środowiska sędziowskiego", prezes NRA pyta: "Czy zatem sędzia, sprawując kontrolę instancyjną nad orzeczeniami sądu pierwszej instancji i sprawdzając prawidłowość powołania na urząd sędziego, który wydał wyrok w pierwszej instancji, jest anarchistą? Przeciwnie, on dba o porządek prawny i o prawa obywateli."

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry