Adw. Jacek Trela: prawo do obrony to prawo do adwokata

Każdy zatrzymany powinien być pouczany o możliwości przyznania pełnomocnika - podkreśla adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie pt. "Prawo do obrony to prawo do adwokata". Tekst ukazał się 18 sierpnia na łamach "Rzeczpospolitej".

Ostatnie wydarzenia w Warszawie związane z protestami w obronie praw osób nieheteronormatywnych i podejmowane przez policję działania wobec protestujących – zatrzymania i dalsze czynności na komisariatach – każą zadać pytanie o respektowanie praw obywatelskich. Nie chodzi tylko o te konkretne osoby zatrzymane i te wydarzenia. Chodzi o spojrzenie na prawa obywatelskie w ogóle, na zgodność prawa polskiego i praktyki jego stosowania z przepisami prawa unijnego. - czytamy w felietonie.

(czytaj felieton Prezesa NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski