Adw. Jacek Trela: samorząd przyjazny dla wszystkich

Adwokatura to środowisko szczególnie kreatywne, pełne pomysłów, energii i wiary w praworządność - podkreśla adw. Jacek Trela, kandydat na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, w tekście opublikowanym dziś na łamach "Rzeczpospolitej" pt. "Samorząd przyjazny dla wszystkich". 

"Zarazem (to środowisko) bardzo zróżnicowane, dla którego wolność, prawość oraz przestrzeganie określonych w prawie reguł to wartości podstawowe." - zaznacza wiceprezes NRA.

"Sztuką jest wykorzystanie potencjału i energii wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich. Dla dobra samej adwokatury. Wiem, jak to zrobić" - czytamy w tekście.

Najważniejszym zadaniem nadchodzącej kadencji jest połączenie izb oraz naczelnych organów adwokatury w sprawnie funkcjonujący mechanizm uzupełniających się elementów struktury samorządowej. To podstawowe zadanie NRA i jej prezesa. Zbliżający się Krajowy Zjazd Adwokatury powinien nadać samorządowi strategiczny kierunek działania, wskazać priorytety, właściwie rozkładając akcenty poszczególnych etapów realizacji wytycznych uchwalonych przez Zjazd. Niezwykle istotne jest, by Zjazd wskazał, jak kształtować wizerunek adwokatury, wytyczył obszary, w których konieczne są działania sanacyjne, określił nowe sfery aktywności. Wszystko po to, by najwyższa władza adwokatury zdefiniowała sposób funkcjonowania prezesa i NRA, nadała impet i energię. - napisał adw. Trela. 

(czytaj cały tekst)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski