Adw. Jacek Trela: w podziękowaniu dr. Adamowi Bodnarowi

Kadencja dr. hab. Adama Bodnara to czas wzorowej współpracy adwokatury i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wspólnie podejmowaliśmy wysiłki w obronie praw jednostki. - napisał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w felietonie, który ukazał się 15 września 2020 r. na łamach "Rzeczpospolitej".

Konstytucja w art. 208 ust. 1 mówi, że rzecznik praw obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Można śmiało powiedzieć, że rzecznik to szczególny rodzaj adwokata.

Adwokatura zaś to szczególny rodzaj rzecznika, bo zgodnie z art. 1. ust. 1 prawa o adwokaturze powołana jest nie tylko do udzielania pomocy prawnej, ale też do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

(czytaj felieton na stronie Rzeczpospolitej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry